Friday, April 27, 2012

Sleepy

Sleeping. At least when mummy is sitting dead still. You'll have to choose the right place to sit, in this case, by the computer.

Sover. Iallafall när mamma sitter blickstilla. Man måste välja rätt ställe att sitta, i det här fallet, vid datorn.

Precious. Underbar.

No comments:

Post a Comment