Friday, June 29, 2012

Bear Attack

Isak got attacked by a giant bear today when mummy was paying the bills!! Isak yelled at the bear to go away, but that big monster didn't move. How rude!
At last mummy could fight the bear off...Pheew. This calls for a bath.

Idag när mamma betalde rest-skatten blev Isak attackerad av en jättebjörn!! Isak ropade åt björnen att gå sin väg, men det stora monstret vägrade att flytta på sig. Så taskigt!
Till slut kunde mamma jaga bort björnen...Pust. Nu behövs ett bad.No comments:

Post a Comment