Tuesday, June 19, 2012

Clean

Whole, clean and happy boy. Isak has been sleeping so much better the last two days.

Hel, ren och glad pojke. Isak har sovit så mycket bättre de senaste två dagarna.

No comments:

Post a Comment