Saturday, June 16, 2012

Sleep

Sleeping is now best in our arms, again. It is so snug. And a little heavy.

Att sova görs bäst i våra armar, igen. Det är så mysigt. Och lite tungt,

1 comment: