Sunday, July 22, 2012

Brand New Day

Out for a morning walk. Wonder how long time it'll take before Isak wakes up. Maybe I can walk to Helsingör...

Ute på morgon promenad. Undrar hur lång tid det tar tills Isak vaknar. Jag kanske kan gå till Helsingör...

No comments:

Post a Comment