Monday, November 5, 2012

Knight

A little diaper knight on his way out to get sleeping diapers, that doesn't leak...

En liten blöj-riddare på väg ut för att skaffa nattblöjor, som inte läcker...

1 comment: