Thursday, December 20, 2012

And then they were five

We've been so focused at the bottom teeth that we totally missed no. 5! Upper right hand side, a little vampire tooth is poking out.

Och så var de fem. Vi har varit så fokuserade på tänderna i underkäken att vi totalt har missat nr 5!
Uppe till höger kikar en liten vampyr tand ut.

No comments:

Post a Comment